Konferencja przedstawicieli sieci URBACT II

03.12.2009

W dniach 2–4 grudnia w Zabrzu odbywa się spotkanie partnerów sieci tematycznej CoNet działającej w ramach programu URBACT II .

Do naszego miasta przyjechali przedstawiciele z Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Szwecji, Bułgarii, Rumunii, Belgii i Francji. W panelach dyskusyjnych i prezentacjach, oprócz zagranicznych gości, biorą również udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego i zabrzańskich stowarzyszeń.

Główną ideą programu URBACT II jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie z uwzględnieniem postanowień Strategii Lizbońskiej i Goeteborskiej. W programie szczególny nacisk kładzie się na szerzenie wiedzy na temat zintegrowanego zarządzania miejskiego i wymianę doświadczeń w tym zakresie.

URBACT II ma pomagać m.in. w wymianie informacji i doświadczeń między partnerami sieci w zakresie zwalczania wykluczenia społecznego oraz aktywizacji i integracji mieszkańców miasta objętych wykluczeniem społecznym.

W Zabrzu projektem objęta została dzielnica Biskupice, gdzie zaplanowano realizację działań związanych z aktywizacją społeczną, zatrudnieniem kobiet i edukacją. Lokalną Grupę Wsparcia w naszym mieście tworzą przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Dzielnicy Biskupice, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Stowarzyszenia „Nasze Biskupice”, Stowarzyszenia na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Do Społeczeństwa „Żyj i daj żyć”, Stowarzyszenia „Guido” oraz biskupickich parafii.