Konferencja naukowa na Politechnice Śląskiej

03.12.2009

"Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka" to temat konferencji naukowej, która odbędzie się 10 grudnia w Zabrzu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

 Ma ona na celu upowszechnienie wiedzy na temat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz jej znaczenia we współczesnym świecie. W konferencji udział wezmą znani naukowcy i przedstawiciele organizacji społecznych m.in. prof. Magdalena Środa, prof. Marian Oslislo, dr hab. Marian Turek i prof. Tadeusz Miczka.

Organizatorem tego wydarzenia jest Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Patronat honorowy objęli:

Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie
Amnesty International Polska
Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Szczegóły na temat konferencji w załączniku poniżej.