Zabrze przestrzenią rozwoju

Akcent zabrzański

03.12.2009

28 listopada w Velbert – miejscowości położonej niedaleko Essen, odbyła się tradycyjna górnicza Barbórka. Podczas uroczystości wręczono odznakę Związku Ślązaków w Niemczech – Śląski Krzyż. W tym roku wyróżniony został Damian Spielvogel,  zabrzanin z pochodzenia.

Wyróżnienie przyznawane jest m.in. za wybitną pracę na rzecz Śląska po 1945 roku. W czasie laudacji przedstawiono dokonania odznaczonego, szczególnie jego zaangażowanie w pokonywanie granic, pojednanie polsko-niemieckie, działania na rzecz współpracy młodzieży Śląska i Niemiec, współpracy szkół i uczelni, budowanie mostów międzypokoleniowych, promowanie wspólnej Małej śląskiej Ojczyzny.
Dzięki jego aktywności zabrzańska młodzież i studenci mają możliwość poznawania swych niemieckich sąsiadów, ich historii, dzisiejszych dokonań, ale także wspólnej historii i kultury Europy, szczególnie części związanej z Górnym Śląskiem.
Jako „śląski katolik” jest inicjatorem corocznej Pielgrzymki Ślązaków ku czci św. Anny do Neviges, dzielnicy Velbert.