Wolontariusz Roku

02.12.2009

3 grudnia o godz. 16.00 w Miejskim Ośrodku Kultury " Guido" w Zabrzu odbędzie się Gala Wolontariatu. Laureatom wręczone zostaną tytuły „Wolontariusza Roku” oraz dyplomy i podziękowania. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski.

Wyniki konkursu Wolontariusz Roku 2009

Kategoria indywidualna :

Pani Barbara Godziek – od 17 lat działa jako wolontariusz w wielu stowarzyszeniach, wspomaga osoby starsze i chore, odwiedzając je w domach. Aktywnie działa w Kole Emerytów i Rencistów w Zabrzu. Jest organizatorką wieczorów poezji oraz spotkań integracyjnych dla osób starszych.

Pan Marian Nowak – wieloletni wolontariusz, pomimo własnej niepełnosprawności udziela wsparcia osobom laryngektomowanym i ich rodzinom. Prowadzi stałe dyżury informacyjne w szpitalach dla osób chorych, przed i po operacji krtani. Prowadzi zajęcia nauki mowy dla tych osób. Jego praca przywraca osobom niepełnosprawnym po leczeniu raka krtani wiarę we własne siły, chęć życia i nadzieję na całkowite wyleczenie.

Pan Herman Prajsnar – od 2002 roku nadzoruje nieodpłatnie woluntarystyczne prace budowlane, jakie odbywają się w budynku Stowarzyszenia "Żyj i Daj Żyć" . Współtworzy tym samym odpowiednie warunki do samodzielnego życia osobom uzależnionym, dając im szansę na wyjście z bezdomności i marginalizacji.

Pani Zyta Październy – mieszkanka Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Zabrzu, "domowa mateczka" jak nazywają ją mieszkańcy i pracownicy Domu. Od 10 lat angażuje się w prace na rzecz poprawy estetyki budynku DPS oraz jego otoczenia. Jest ciepłą i życzliwą osobą. Opiekuje się grobami zmarłych, których rodziny nie mogą tego czynić.

W kategorii zespołowej:

Tytuł wolontariusza roku otrzymuje zespół osób działających na rzecz osób po transplantacji serca: Pani Marta Chmielnik, Pan Michał Bernacki, Pan Paweł Kozub. Osoby te pomimo własnych niepełnosprawności służą wsparciem dla dzieci i dorosłych będących po przeszczepach serc i płuc. Otwarci na potrzeby innych, integrują środowisko osób po przeszczepach, organizują zbiórki pieniężne m.in. na remont szkoły w Polanie. Prowadzą liczne akcje propagujące oddawanie narządów do przeszczepów.

Osoby nominowane do tytułu " Wolontariusz Roku 2009":

Pan Janusz Langner – zgłoszony przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża,
Pani Stefania Kuczowicz – zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Górnośląski Oddział Rejonowy,
Pani Urszula Dudek – zgłoszona przez Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Zarząd Główny,
Pan Ryszard Partyka – zgłoszona przez Centrum Integracji Niepełnosprawnych Koło Terenowe " Koliber",
Pan Przemysław Stich – zgłoszony przez Centrum Wspierania Dzieci i Dorosłych " Zaufanie"
Pani Ewa Stopik – zgłoszona przez Stowarzyszenie" Kontakt",
Pani Ewa Foltin – zgłoszona przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną ,
Pani Anna Kropisz – zgłoszona prze Dom Dziennego Pobytu " Rodzina" ,
Pan Stanisław Kotowski – zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych " Hospicjum",
Pani Łucja Chrzęstek – Bar – zgłoszona przez Stowarzyszenie " Aiuto",
Pan Jakub Rzyman – zgłoszony przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Zabrzu.