Ośmiu Wspaniałych

02.12.2009

 

30 listopada rozstrzygnięto konkurs „Ośmiu Wspaniałych”. W ramach II Lokalnej Edycji Samorządowego Konkursu jury wyłoniło 5 laureatów w kategorii indywidualnej i laureata w kategorii zespołowej, w której to przyznano również 3 wyróżnienia.

Ponadto do reprezentowania miasta Zabrza w eliminacjach na szczeblu ogólnopolskim wytypowano Agnieszkę Czarnecką, uczennicę Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu.

Uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi 3 grudnia o godz. 16.00 podczas Gali Wolontariatu, która odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury „Guido”, przy ul. 3 Maja 91 w Zabrzu.

Warto przypomnieć, że konkurs jest organizowany od 1993 roku, a jego forma stanowi atrakcję zarówno dla dorosłych, jak i dla samej młodzieży. Przesłanie: "wystarczy niewielu, by zmienić wiele" nawiązuje do założeń konkursu, który promuje nie tylko młodych ludzi, ale także pozytywne, prospołeczne działania na rzecz najbliższego otoczenia (grupy rówieśniczej, sąsiadów, osiedla, szkoły, klasy) oraz upowszechnia zachowania życzliwości na co dzień. Młodzi Wspaniali konsekwentnie pomagają potrzebującym, podejmują się służby na rzecz społeczeństwa i środowiska oraz zachęcają rówieśników do działań prospołecznych tak, aby w naszym życiu było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości.

Laureaci w kategorii indywidualnej:

1. Sylwia Popczyk – uczennica Zespołu Szkół Nr 3
2. Katarzyna Rumnak – uczennica Zespołu Szkół nr 10
3. Agnieszka Czarnecka – uczennica Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
4.Natalia Kuhnert – uczennica IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych
5. Mariusz Cieśla – uczeń Zespołu Szkół Nr 42

W kategorii zespołowej jury wyłoniło laureata:

Szkolne Koło Wolontariatu przy Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego
i Zawodowego w składzie:
Justyna Szczepanik
Dominika Mogielska
Ilona Gola
Sebastian Kałwa
Dawid Broll

W kategorii zespołowej przyznano także wyróżnienia dla:

Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w składzie:
Marlena Bryś
Monika Jeresz
Aleksandra Płuciennik
Dominika Melich

Szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w składzie:
Anna Grzybek
Anna Mil
Kamila Spendel

Nieformalnej Grupy Młodzieżowej „JAW” w składzie:
Łukasz Ratka
Sebastian Put
Paweł Marków
Piotr Pekalski
Dariusz Ryszka
Wojciech tokarz
Łukasz Gawenda
Patryk Dorosz