Statuetka dla projektu „Lepiej razem niż osobno”

26.11.2009

Za szczególne zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu „Razem bezpieczniej” Zabrze otrzymało logogryf. Statuetkę, przedstawicielowi Urzędu Miejskiego w Zabrzu, wręczono podczas międzynarodowej konferencji poświeconej bezpieczeństwu w regionie.

Realizowany przez Zabrze projekt „Lepiej razem niż osobno”, prowadzony w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 63620,zł. Warto przypomnieć, że projekt ten uzyskał najlepszą ocenę w naszym regionie.
Dwudniowa konferencja „Razem Bezpieczniej w Regionie”, która odbywa się na terenie Centrum Wystawienniczego EXPO SILESIA w Sosnowcu, adresowana jest do władz samorządowych województwa śląskiego, które wdrażają i realizują założenia programu „Razem Bezpieczniej" oraz dla wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa publicznego.
Inicjatywie tej towarzyszy wystawa sprzętu do monitoringu wizyjnego przestrzeni publicznej, środków technicznych zabezpieczenia mienia oraz wyposażenia dla służb Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz firm ochrony mienia pn. „Technika dla Bezpieczeństwa Publicznego".
Organizatorami konferencji jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wspólnie z Wojewodą Śląskim oraz Prezydentem Miasta Sosnowiec.