Szkolenie dla rolników

23.11.2009

2 grudnia o godz. 10.00 w sali nr 207 Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Powstańców Śląskich 5-7 odbędzie się szkolenie dla rolników.

Tematyka szkolenia będzie obejmować:
1. monitorowanie choroby Aujeszkyego u świń na terenie województwa śląskiego,
2. kontrole z zakresu wzajemnej zgodności,
3. problemy związane z zagrożeniem epizootycznym kraju pomór świń, choroba niebieskiego języka,
4. zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich (polepszacze gleby) – sankcje grożące w przypadku stosowania,
5. postępowania w przypadku padnięcia zwierzęcia gospodarskiego,
6. higiena pasz przy produkcji w gospodarstwie
7. ubój zwierząt na potrzeby własne gospodarstwa,
8. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej leczenia zwierząt gospodarskich, dobrostan zwierząt,
9. znakowanie i identyfikacje zwierząt gospodarskich – bydła, owiec, kóz i trzody chlewnej,
10. zagrożenie chorobami przenoszonymi ze zwierząt na człowieka – włośnica, obowiązek badania poubojowego,
11. korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Na szkolenie zapraszają: Prezydent Miasta Zabrze, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mikołowie – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowskich Górach oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Pyskowicach.