Zabrze przestrzenią rozwoju

Finał konkursu wiedzy o stanie wojennym

20.11.2009

30 listopada o godz. 10.00 w Zespole Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu odbędzie się finał konkursu wiedzy o stanie wojennym „Stan wojenny – represje wobec społeczeństwa polskiego od 1981 do 1983 roku”, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zabrze, Małgorzaty Mańki-Szulik.
 

Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat historii Polski okresu 1980 – 1983 w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.
 

W finale weźmie udział osiem zabrzańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości obok władz miasta będą przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym oraz Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.