Postaw na innowacyjność – wsparcie w założeniu firmy 45+

17.11.2009

Firmy CTC Polska Sp. z o.o. w partnerstwie z Business Acceleration Center BAC Sp. z o.o. rozpoczęły realizację projektu : „Postaw na innowacyjność – wsparcie w założeniu firmy 45+” realizowanego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do pracowników naukowych, wynalazców związanych bezpośrednio z uczelniami, osób zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych technologii lub prowadzących badania technologiczne, jak i do osób niezależnych, hobbystycznie zajmujących się innowacjami. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 45. rok życia, są mieszkańcami województwa śląskiego i zamierzają otworzyć własne przedsiębiorstwo o charakterze innowacyjnym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.

Uczestnicy projektu będę mieli możliwość uzyskania bezpłatnie:
– wiedzy w zakresie zasad prowadzenia firmy innowacyjnej poprzez uczestnictwo w bloku szkoleniowym,
– wsparcia doradczego przed założeniem firmy, obejmującego indywidualne doradztwo zawodowe i biznesowe,
– wsparcia doradczego po założeniu firmy obejmujące doradztwo indywidualne dla przedsiębiorców,
– wsparcia finansowego w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego w okresie 6 miesięcy od daty założenia firmy.

Realizacja projektu ma na celu niwelowanie barier utrudniających rozpoczęcie działalności gospodarczej o charakterze innowacyjnym. Główne z nich to brak kapitału na innowacje, utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania dla początkujących przedsiębiorców, niska świadomość co do alternatywnych sposobów pozyskiwania kapitału (w tym funduszy UE), niewystarczająca wiedza o ochronie własności intelektualnej oraz o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, niewystarczające umiejętności organizacyjne i menedżerskie wśród osób planujących założenie własnego biznesu.

Projekt jest realizowany w okresie od 01/09/2009 do 15/04/2011. Drugi nabór do projektu trwa do 2 listopada 2009r.
Szczegółowe informacje o projekcie oraz szczegóły dotyczące rekrutacji wraz z Regulaminem Rekrutacji znajdują się na stronie www.firma-innowacyjna.ctc.pl
Strona projektu www.firma-innowacyjna.ctc.pl jest upubliczniona od dnia 28/09/2009r.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego. Osobą dedykowaną do obsługi rekrutacji projektu jest Sylwia Szykowska – Specjalista ds. Rekrutacji, tel. (77) 4552074, e-mail kontakt: szykowska@bac.com.pl