Podpisano umowę

13.11.2009

12 listopada podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji przedprojektowej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla projektu pn.: "System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów".

W wyniku przetargu ogłoszonego na początku 2009 roku przez Górnośląski Związek Metropolitalny, a rozstrzygniętego w październiku tego roku, wyłoniony został wykonawca dokumentacji. Jest to konsorcjum firm: SOCOTEC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Przedsiębiorstwo Usługowe „POŁUDNIE II” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
Powstanie dokument, który będzie zawierał proponowane technologie przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Metropolii „Silesia”, lokalizacje przyszłych zakładów termicznego przetwarzania odpadów komunalnych jak również ocenę oddziaływania na środowisko projektowanego systemu. Ponadto w projekcie zostanie uwzględniona analiza ekonomiczna i propozycja montażu finansowego oraz dokumentacja formalno-prawna. Konsorcjum firm przygotuje również wniosek do funduszu spójności o dofinansowanie przedsięwzięcia na kwotę ok. 500 milionów zł.

Gospodarka odpadami ma kluczowe znaczenie dla Metropolii „Silesia”. Dzięki wybudowaniu nowoczesnych obiektów termicznej utylizacji odpadów, miasta naszego regionu będą mogły spełniać wymogi Unii Europejskiej. Tym samym Metropolia stanie się obszarem prowadzącym nowoczesną i skuteczną gospodarkę odpadami.