Konferencja szkoleniowa "Dzieci trudne do kochania"

09.11.2009

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zabrzu organizuje konferencję szkoleniową „Dzieci trudne do kochania”, która odbędzie się 13 listopada o godzinie 10.00 w siedzibie Poradni.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów, pedagogów i psychologów szkolnych. W ramach spotkania omówione zostaną metody pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz sposoby budowania strategii w pracy z dzieckiem i klasą. Zostaną również przekazane materiały dotyczące profilaktyki uzależnień.

Konferencja jest kontynuacją działań Poradni w ramach ogólnopolskiej akcji profilaktycznej organizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Nie Piję bo Tak.”

PLAN KONFERENCJI

1) 10.00 – 10.15 Otwarcie konferencji – mgr Urszula Koszutska, inż. Jan Szulik.
2) 10.15 – 10.30 Informacja dotycząca Ogólnopolskiej Kampanii "Nie piję bo Tak" zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – mgr Bożena Gogolin, mgr Joanna Dorocicz.
3) 10.30 – 11.30 Dzieci trudne do kochania – wykład mgr Urszula Koszutska.
4) 11.30 – 12.00 Budowanie strategii w pracy z dzieckiem i klasą – wykład mgr Katarzyna Wloka.
5) 12.00 – 12.30 Panel dyskusyjny.
6) 12.30 Rozdanie materiałów.