Stypendia dla uczniów i studentów

06.11.2009

6 listopada w Urzędzie Miejskim odbyła się uroczystość, w trakcie której przyznano stypendia Prezydenta Miasta Zabrze dla wybitnie uzdolnionych zabrzańskich uczniów i studentów.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i szkół artystycznych, posiadających stałe zameldowanie na terenie Miasta Zabrze, a także udokumentowane – co najmniej na szczeblu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym – osiągnięcia w wybranej dziedzinie nauki, kultury lub sportu.

Do tegorocznej piątej już edycji wpłynęły 43 wnioski. Specjalnie powołana Komisja Rekomendacyjna w drodze głosowania wyłoniła 16 kandydatów do stypendium.

Obecna w trakcie uroczystości Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, życząc dalszych sukcesów, złożyła szczególne gratulacje laureatom, ich rodzinom i nauczycielom.

Wśród laureatów znaleźli się:

uczniowie szkół gimnazjalnych :

1. Wioletta Staniczek
2. Martyna Ostern
3. Beata Mańka
4. Krzysztof Marcin Dąbrówka
5. Maciej Kazanowski

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

1. Krzysztof Mogielnicki
2. Piotr Pękalski
3. Piotr Zimnik
4. Damian Orlef
5. Paweł Wyszyński
6. Łukasz Golus

studenci:

1.Anna Muszkiewicz
2. Joanna Krawczyk
3. Antonina Behnke
4. Paweł Lee
5. Olaf Paruzel