Długo oczekiwana zmiana Decyzji Komisji Europejskiej

06.11.2009

Po blisko 2 latach starań władz miejskich Zabrza, 4 listopada Komisja Europejska przyjęła dokument p.n. „Zmiana Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 21.12.2004 r. w ramach Funduszu Spójności dla Projektu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”.

Nowa decyzja uwzględnia zmiany w zakresie rzeczowym realizowanego projektu oraz zmiany terminu zakończenia realizacji projektu. Pozwala ona ubiegać się przez Gminę Zabrze o dofinansowanie dodatkowych ponad 200 ml zł na II Etap projektu, który w przeciwnym razie musiałby być sfinansowany z budżetu miasta.
 

Dzięki nowemu dokumentowi możliwa jest realizacja inwestycji, poza wyłączonymi pracami z pierwszego etapu, w dzielnicach: Pawłów, Zaborze, os. Borsig w Biskupicach, os. Piasek w Makoszowach i kanalizacja deszczowa, przy ul. Lubuskiej, ale również nowe zadania, m. in. budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wyzwolenia oraz budowa instalacji gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków.
 

Zakres rzeczowy Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” będzie obejmował: budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej ok. 69 km, kanalizacji deszczowej ok. 68 km, sieci wodociągowej ok. 31 km, odtworzenie i przebudowę nawierzchni dróg i chodników ok. 350 tys. m2 oraz rozbudowę instalacji gospodarki osadowej.