Zabrze przestrzenią rozwoju

„Radosna szkoła” w Zabrzu

30.10.2009

Gmina Zabrze złożyła 21 wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła – kraina sprawności
i zdrowia” .

W latach 2009- 2014 projekt ten wspiera organy prowadzące w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia.

11 zabrzańskich szkół podstawowych zakupi nowe pomoce dydaktyczne oraz zorganizuje miejsca zabaw w szkole dla najmłodszych uczniów.

Są to:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 7;
 2. Szkoła Podstawowa Nr 15;
 3. Szkoła Podstawowa Nr 21;
 4. Szkoła Podstawowa Nr 24;
 5. Szkoła Podstawowa Nr 26;
 6. Szkoła Podstawowa Nr 28;
 7. Szkoła Podstawowa Nr 36;
 8. Szkoła Podstawowa Nr 43;
 9. Szkoła Podstawowa Nr 34 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 6;
 10. Szkoła Podstawowa Nr 32 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 8;
 11. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 39 w Zespole Szkół Specjalnych Nr 39.

Informujemy jednocześnie, że obecnie przygotowywany jest wniosek zbiorczy Gminy Zabrze do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2010 na:

 • Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – dla 17 szkół podstawowych;
 • Utworzenie szkolnego placu zabaw – dla 14 szkół podstawowych.