Zabrze przestrzenią rozwoju

Konsultacje społeczne

27.10.2009

Zapraszany do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawach: likwidacji „Pomnika Czynu Rewolucyjnego” i upamiętnienia w naszym mieście udziału Kadetów Lwowskich w III Powstaniu Śląskim oraz ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Treści uchwał dostępne są w załącznikach poniżej oraz na stronie www.bip@um.zabrze.pl. Ponadto uchwały zostały wyłożone w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219.

Do 30 listopada mieszkańcy, organizacje społeczne i jednostki pomocnicze, mające siedzibę lub prowadzące statutową działalność na terenie Zabrza, oraz zainteresowane placówki oświatowe mogą składać wnioski i opinie do projektów uchwał wraz z uzasadnieniem w Biurze Rady Miejskiej. Zostaną one rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Prawa i Bezpieczeństwa w dniu 1 grudnia. Ostateczne projekty uchwał zostaną przedłożone Radzie Miejskiej przez Komisję Prawa i Bezpieczeństwa na sesji, która odbędzie się 14 grudnia.