Zabrze przestrzenią rozwoju

Zmiana Kodów PKD

26.10.2009

Informujemy, że do 31 grudnia 2009 r. wszystkie podmioty, które posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej i posługują się kodami PKD zobowiązane są do zmiany kodów, zgodnych z nową Polską Klasyfikacją Działalności.

Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/ (Dz. U. nr 251, poz. 1885).