Radosna szkoła

26.10.2009

Gmina Zabrze w ramach rządowego programu „Radosna szkoła – kraina sprawności i zdrowia” pozyskała 100530,00 zł. Przyznane środki zostaną przeznaczone na wsparcie placówek oświatowych w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki dzieci w szkołach.

Zabrze złożyło 20 wniosków, w I edycji programu w roku 2009, o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 1 wniosek o udzielenie wsparcia finansowego jako zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.
W Zabrzu realizacja I etapu programu potrwa do 30 listopada 2009 r. Do 11 szkół podstawowych zakupione zostały nowe pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw oraz organizowane są nowe miejsca zabaw dla najmłodszych uczniów.

Informujemy jednocześnie, że w chwili obecnej jest przygotowywany wniosek zbiorczy Gminy Zabrze do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2010.
W ramach II edycji, termin złożenia wniosku upływa 2 listopada, Rządowego Programu „Radosna szkoła” pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w 17 szkołach podstawowych oraz na utworzenie szkolnych placów zabaw w 14 szkołach podstawowych.
 

Program będzie realizowany w latach 2009 – 2014.