Medal dla Zabrza

19.10.2009

16 października Urząd Miejski w Zabrzu został wyróżniony medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej miasta i regionu oraz jego promocję.

Doceniono rozwój ekonomiczny i inwestycyjny Zabrza, w tym poprawę gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej i rewitalizację zabytków poprzemysłowych.
Nagrodę wręczono Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzacie Mańce-Szulik podczas uroczystych obchodów Dnia Budowlanych.

W gronie laureatów znalazły się też sąsiednie miasta; m.in. Ruda Śląska i Gliwice.