Otwarcie Centrum Pracy A4e Polska

15.10.2009

5 października o godz. 12.00 przy ul. K. Miarki 3/3 odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Pracy A4e Polska, działającego w ramach projektu pn. „Centrum Pracy – Integracja poprzez pracę”
 

Projekt realizowany jest przez A4e Ltd w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, pod honorowym patronatem Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie wyizolowania 350 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Zabrze, zapewnienie wsparcia dla ich rodzin oraz przeciwdziałanie ich bierności społecznej i zawodowej poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób bezdomnych i niepełnosprawnych.

Program przewiduje zastosowanie szeregu działań kształcących umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności, zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych, by przygotować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do wejścia na rynek pracy.

Wszystkie organizowane warsztaty, szkolenia, sesje doradcze są bezpłatne.

Centrum Pracy A4e czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-16.30.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie:
www.popierwszepraca.pl
www.a4epolska.pl

Centrum Pracy A4e
ul. K.Miarki 3/3
41 – 800 Zabrze
tel. 32 274 00 88
fax. 32 273 90 13
zabrze@popierwszepraca.pl