Jubileuszowa inauguracja

07.10.2009

7 października pracownicy i studenci Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej już po raz piętnasty zainaugurowali nowy rok akademicki.

Dziekan Marian Turek w wystąpieniu przedstawił plany rozbudowy obiektów uczelni oraz poszerzenia oferty edukacyjnej. Podziękował również prezydent Małgorzacie Mańce-Szulik za dotychczasowe wspieranie rozwoju Politechniki Śląskiej.

– Realizując swoją misję edukacyjną Wydział Organizacji i Zarządzania stał się jednym z symboli naszego miasta. Tym bardziej cieszy nas zacieśnianie współpracy między uczelnią a zabrzańskim samorządem – podkreśliła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Wydział Organizacji i Zarządzania skupia obecnie 253 pracowników i doktorantów zatrudnionych w Zabrzu, a także Katowicach, Rybniku i Bytomiu. Oferuje pięć kierunków kształcenia dla 4225 studentów. Zainteresowani mogą też skorzystać z 23 rodzajów studiów podyplomowych.