Od pomysłu do projektu – warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie z PO KL

06.10.2009

12 października w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbędą się warsztaty „Od pomysłu do projektu – warsztaty pisania wniosków o dofinansowanie z PO KL”
 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które chciałyby podnieść umiejętności w aplikowaniu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach swoich instytucji.
Uczestnicy dowiedzą w jaki sposób można prawidłowo określić problemy, cele, prawidłowo scharakteryzować grupy objęte wsparciem oraz jak wyszukiwać i korzystać z dokumentów dotyczących projektów dofinansowanych z EFS, co im pozwoli uniknąć błędów formalnych i merytorycznych na etapie składania wniosku.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 8 października 2009r (do godz.10:00) za pośrednictwem strony internetowej (http://www.rybnik.roefs.pl/acc_form/exeDefault/?id=4072) albo porzez e-mail (info_rybnik@roefs.pl) lub faks (032 429 57 73).
 

W przypadku braku potwierdzenia udziału w szkoleniu (dla osób, które zgłaszały się on-line) prosimy o kontakt z Ośrodkiem, gdyż z powodów niezależnych od nas może zdarzyć się, że zgłoszenie on-line nie zostanie przesłane do naszego Ośrodka.
 

Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.
 

W ramach szkolenia otrzymują Państwo materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Dojazd na szkolenie we własnym zakresie.
 

Szczegółowy program warsztatów oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się z załączniku poniżej.