Projekt „Centrum Pracy – Integracja poprzez pracę”

05.10.2009

15 października o godz. 12.00 przy ul. K. Miarki 3/3 odbędzie się oficjalne otwarcie Centrum Pracy A4e Polska, działającego w ramach projektu pn. „Centrum Pracy – Integracja poprzez pracę”.
 

Projekt realizowany jest przez A4e Ltd w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, pod honorowym patronatem Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza.
 

Centrum Pracy A4e przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu zagrożonych wykluczeniem społecznym. W projekcie weźmie udział 350 osób bezrobotnych, w tym osoby bezdomne i niepełnosprawne. Centrum Pracy utworzone w Zabrzu w ramach projektu oferuje 5-etapowy program aktywizacji społeczno-zawodowej, w ramach którego organizowane są warsztaty, treningi i sesje doradcze, pomagające powrócić na rynek pracy.
 

Centrum Pracy A4e czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30-16.30.
Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.popierwszepraca.pl
 

Centrum Pracy A4e

ul. K.Miarki 3/3

41 – 800 Zabrze

tel. 32 274 00 88

fax. 32 273 90 13

zabrze@popierwszepraca.pl