Kampania „Dobry Rodzic – Dobry Start”

05.10.2009

9 października o godz. 9.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przy ul. 3 Maja 91, odbędzie się spotkanie z udziałem dyrektorów i wychowawców przedszkoli zabrzańskich w ramach kampanii „Dobry Rodzic- Dobry Start”.

„Dobry Rodzic – Dobry Start” to ogólnopolska kampania, która powstała z inicjatywy Fundacji Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Celem kampanii jest: wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą prawidłowego i zdrowego rozwoju dziecka, pomoc tym, którzy napotykają na problemy związane z pojawieniem się dziecka w rodzinie oraz uświadomienie rodzicom, że w razie problemów związanych z ich rolą, istnieje szereg instytucji i organizacji, do których mogą się zwrócić o pomoc.