AWF w Zabrzu

02.10.2009

2 października w hali zabrzańskiej Pogoni otwarto zamiejscowy ośrodek dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Akt przekazania zmodernizowanego obiektu wręczyła rektorowi uczelni prof. Zbigniewowi Waśkiewiczowi prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik.

– Zabrze jest przykładem, że potrafimy dobrze wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Pomysł powołania tutaj AWF możliwy był do zrealizowania właśnie dzięki funduszom unijnym. Cieszę się, że z obiektów zabrzańskiej uczelni będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale też mieszkańcy miasta, szczególnie młodzież i dzieci – powiedziała obecna na uroczystości Krystyna Szumilas wiceminister edukacji narodowej.

Porozumienie o powołaniu w Zabrzu filii AWF podpisano w kwietniu tego roku. Efektem prac adaptacyjnych jest dziś sześć sal wykładowych, pracownia komputerowa, sala audiowizualna na 200 osób i sala gimnastyczna. Koszt inwestycji wyniósł 7, 9 mln zł, z czego 85 proc. to środki pozyskane z Unii Europejskiej.

– Zabrze ma nie tylko wspaniałe doświadczenia sportowe, ale i naukowe. Tutaj działają już znane wyższe uczelnie. Teraz kolejni studenci rozpoczną zdobywanie wiedzy w Akademii Wychowania Fizycznego. To będą prawdziwi ambasadorzy naszego miasta – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.