Nowa siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu

22.09.2009

22 września odbyło się otwarcie nowej siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zabrzu. Oddanie wyremontowanego budynku zbiegło się z obchodami 40- lecia placówki.

Przybyła na uroczystość Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji narodowej wysoko oceniła działania zabrzańskich władz na rzecz oświaty. Na ręce prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik przekazała podziękowania dla wszystkich polskich samorządowców zaangażowanych we wspieranie kształcenia dzieci i młodzieży.

Wyremontowany budynek, w którym mieści się poradnia to dawna siedziba internatu przy ul. 3 Maja 91-95 w Zabrzu.
Podczas uroczystości Urszula Koszutska , dyrektor poradni, przyznała Małgorzacie Mańce-Szulik, prezydent Zabrza, tytuł „Przyjaciela Poradni”.
 

W ramach poradni zostały wydzielone następujące pomieszczenia:
– 2 sale konferencyjne na 50 osób z zapleczem,
– 15 gabinetów psychologów i logopedów,
-1 gabinet psychiatry,
-1 gabinet lekarski pediatry,
– pokój superwizyjny,
– 2 pokoje zajęć grupowych,
– sanitariaty dla personelu,
– sanitariaty z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres robót objął:
– budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
– budowę dróg dojazdowych, chodników, miejsc parkingowych,
– oświetlenie wokół budynku,
– ocieplenie elewacji i stropodachu budynku,
– remont kapitalny dachu,
-wymianę stolarki okiennej na okna PCV,
– wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
– pożarowe wydzielenie klatki schodowej,
– budowę instalacji hydrantowej,
– wymianę kanalizacji wod. – kan., c.o. i elektrycznej,
– budowę instalacji teletechnicznej,
– budowę instalacji wewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego,
– budowę instalacji okablowania strukturalnego,
-wykonanie windy wewnątrz budynku,
– kompleksowe roboty wykończeniowe wewnątrz obiektu.
 

Koszt realizacji zamówienia to ok. 3 miliony złotych. Zadanie dofinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.