Apel prezydenta Zabrza

19.09.2009

Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik zwraca się z apelem do wszystkich instytucji oraz mieszkańców Zabrza organizujących na terenie miasta wydarzenia kulturalne, sportowe i rekreacyjne o uszanowanie pamięci górników zmarłych podczas katastrofy na kopalni "Wujek-Śląsk".

Szacunek dla ofiar oraz współczucie wobec ich rodzin powinno znaleźć wyraz w odwołaniu lub ograniczeniu liczby tych imprez. Prezydent apeluje ponadto, aby w najbliższym czasie repertuar placówek kulturalnych odpowiadał atmosferze bólu i zadumy po tragedii w Rudzie Śląskiej.