Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja poświęcona rozwojowi Towarzystwa Budownictwa Społecznego

18.09.2009

21 września w budynku D Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta 26 – 28 w Zabrzu (aula główna) o godz. 11.00 rozpocznie się konferencja poświęcona problemowi „Dalszego rozwoju systemu budownictwa czynszowego i jego narzędzi – TBS”.

Trudna sytuacja Towarzystw Budownictwa Społecznego obecnie i niejasna ich sytuacja w przyszłości wzbudza znaczny niepokój wśród miast i gmin – właścicieli już działających TBS.

Niezrozumiałym jest fakt likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, co zostało zapisane w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach finansowania społecznego budownictwa czynszowego na wynajem. Tym samym niejasne jest, jak obecnie mają być finansowane inwestycje mieszkaniowe prowadzone przez TBS-y.
W trakcie konferencji ma zostać wypracowane stanowisko ZMP, które zostanie przedłożone rządowi w celu przygotowania nowego modelu funkcjonowania systemu budownictwa czynszowego, spełniającego oczekiwania miast i gmin, a także TBS.

Współorganizatorami dwudniowej konferencji są: Związek Miast Polskich, Polska Izba Gospodarcza TBS oraz Urząd Miejski w Zabrzu. Udział w niej wezmą m.in. Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Zdzisław Słabkowicz, prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, krakowskiego Instytutu Rozwoju Miast, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przedstawiciele samorządów z całego kraju.
.