Zabrze przestrzenią rozwoju

Mieszkańcu, dowiedz się więcej o DTŚ

16.09.2009

Specjalny serwis internetowy, punkty konsultacyjne, spotkania to elementy kampanii informacyjnej na temat gliwicko-zabrzańskiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej. Mieszkańcy poznają proponowane warianty przebiegu odcinków Z3 i Z4 oraz G1 i G2. Będą też mogli wyrazić swoje opinie na temat proponowanych rozwiązań. Prowadzone przez DTŚ SA działania potrwają miesiąc – do połowy października.

Na potrzeby kampanii została uruchomiona strona www.ikonsultacje-dts.pl. Będzie można na niej znaleźć m.in. dokumentację projektową, materiały informacyjne, relacje ze spotkań. Strona pozwala też na aktywny udział mieszkańców w procesie konsultacji. Za pośrednictwem ankiety będą mogli wyrazić swoje opinie na temat proponowanych wariantów trasy. Dla tych, którzy nie mają dostępu do Internetu przygotowano ankiety w wersji papierowej. Będzie je można wypełnić w punktach konsultacyjnych w Zabrzu i Gliwicach. Będzie to również okazja do zapoznania się z dokumentacją projektową.

Na październik inwestor zaplanował spotkania konsultacyjne: dwa w Zabrzu i cztery w Gliwicach. Podczas nich na pytania mieszkańców, przedstawicieli rad osiedli, organizacji społecznych i gospodarczych odpowiedzą projektanci i reprezentanci DTŚ SA. Wyjaśnią również wszelkie wątpliwości mogące pojawić się w trakcie analizowania dokumentacji.

Ruszamy z konsultacjami na tym etapie inwestycji, choć nie jest to wymagane. Robimy to, bo zależy nam na dobrej komunikacji ze społecznością naszych miast – wyjaśnia Ireneusz Maszczyk, Prezes Zarządu DTŚ S.A. Przepisy dotyczące ocen oddziaływania na środowisko wymagają udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym, które będzie prowadzone za kilka miesięcy. Korzystamy z doświadczeń europejskich i chcemy wszelkie wątpliwości i kwestie sporne rozstrzygnąć na etapie planowania inwestycji ¬dodaje prezes Maszczyk, przywołując m.in. konwencję z Aarhus oraz dyrektywy unijne.

Drogowa Trasa Średnicowa to podstawowy element górnośląskiej sieci drogowej. Projekt został zrealizowany częściowo na odcinku Zabrze-Katowice. Obecnie trwają prace nad dalszym przebiegiem trasy przez obszar Zabrza i Gliwic. Konieczność przygotowania wariantowych rozwiązań wynika z obowiązujących od ubiegłego roku przepisów, na postawie których wydawana jest tzw. decyzja środowiskowa (ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
Zakończenie inwestycji planowane jest do roku 2014.

Punkty konsultacyjne (od 17 września do 16 października):

Zabrze
Lokalizacja: budynek Urzędu Miasta, ul. Wolności 286, sala 206
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00
Gliwice
Lokalizacja: Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Studzienna 6
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10:00-18:00

Harmonogram spotkań:

Zabrze
Urząd Miejski w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, sala 207
09.10.2009 r. dla organizacji społecznych
12.10.2009 r. dla mieszkańców
Gliwice
Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Studzienna 6
05.10.2009 r. dla organizacji pozarządowych
06.10.2009 r. dla rad osiedli
07.10.2009 r. dla organizacji gospodarczych
08.10.2009 r. dla mieszkańców

Dodatkowe informacje:
Danuta Żak, DTŚ SA
Tel. 0 609 699 020, dzak@dts-sa.pl
Urszula Podraza, Wenecja PR
Tel. 0 609 238 235, ula@wenecja.com.pl