Kamera w kanale

16.09.2009

Działanie bezinwazyjnej kamery, wykorzystywanej przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji do diagnostyki sieci kanalizacyjnej, zaprezentowano w Mikulczycach przy ul. Leśnej.

Nowoczesny sprzęt ma usprawnić prace remontowe sieci wodno-ściekowej w naszym mieście. Jego zadaniem jest m.in. weryfikacja, czy nowy kanał nie posiada uszkodzeń i czy jest wykonany poprawnie. Sprzęt firmy Ipek to łazik ROVVER 125, który posiada napęd na 6 kół i wyposażony jest w kamerę. Kamera ma m.in. wbudowany moduł do pomiaru spadków kanału, co pozwala stwierdzić czy zmierzony spadek kanału jest zbieżny z projektowanym oraz czy na danym odcinku spadek kanału jest równomierny i czy nie występują tam "niecki".