Wyróżnienie dla MBP

14.09.2009

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu otrzymała wyróżnienie w konkursie, organizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie, na najlepszy program promujący tegoroczną VI edycję Tygodnia Bibliotek.

Zabrzańska MBP znalazła się w gronie dziewięciu nagrodzonych bibliotek z terenu całej Polski, będąc równocześnie jedyną placówką z naszego województwa. W konkursie wzięły udział biblioteki publiczne, pedagogiczne, naukowe, szkolne, z ośrodków kultury oraz struktur SBP z całej Polski. W jego ramach należało przedstawić pełną dokumentację (sprawozdania) z realizacji Tygodnia Bibliotek. Oceniana była pomysłowość i różnorodność oferty edukacyjno-kulturalnej, szeroki zakres organizowanych imprez oraz umiejętności organizatorów w pozyskiwaniu partnerów do współpracy.

Patronat honorowy nad Tygodniem Bibliotek objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje na ww. temat można znaleźć na stronie:

www.ebib.info