XIV Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego

03.09.2009

Wykład o zabytkowych organach na Słowacji, który 4 września  o godz. 18.00 w Państwowej Szkole Muzycznej w Zabrzu wygłosi prof. Jan Vladimir Michalko, zainauguruje XIV Międzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego.

W zabrzańskich kościołach od 5 do 26 września utwory muzyczne zaprezentują: Marta Wierzgoń /Czechy/, Jiři Chlum /Czechy/, Jan Vladimir Michalko /Słowacja/, Csaba Kiraly /Węgry/, Urszula Jasiecka-Bury, Adam Klarecki, Ewa Bąk
 

Więcej informacji na temat Festiwalu na stronie internetowej www.festiwal-organowy.pl