Szczepienie lisów

03.09.2009

Od 27 września do 15 października na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie przeprowadzona poprzez wykładanie szczepionki z samolotów z wysokości ok. 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km kw. powierzchni zielonych. W sumie na terenie całego województwa zostanie wyłożonych ponad 200 tys. dawek. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych, brunatnych kostek o zapachu nieświeżej ryby, który lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Szczepionki zostaną wyłożone w lasach oraz na pozostałych terenach zielonych – na polach, łąkach, ogródkach działkowych oraz w parkach.
Śląski Lekarz Weterynarii apeluje o niepodnoszenie szczepionek z ziemi, ponieważ lisy, wyczuwając zapach ludzi, nie zjedzą już specyfiku. Jednocześnie przypomina się, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane. Przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka, jednak w przypadku bezpośredniego kontaktu z płynną zawartością kapsułki należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem. Dodatkowo należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.
Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku: wiosną i jesienią . Środki na tę akcję pochodzą z rezerwy budżetu państwa.