Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

03.09.2009

Zarząd Województwa Śląskiego organizuje konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego”, adresowany do gmin i powiatów, a także do inwestorów i projektantów.

W ramach dziesiątej już edycji konkursu zostaną wyłonione najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w naszym regionie. Celem tego przedsięwzięcia jest podnoszenie atrakcyjności zagospodarowania centrów miejskich, placów, deptaków i wnętrz urbanistycznych, w tym także terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej www.silesia-region.pl/npp .