Zabrze przestrzenią rozwoju

Nowy rok szkolny

31.08.2009

Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty, uczniowie i rodzice.

W nowy rok szkolny 2009/2010 wchodzimy z nadziejami, marzeniami i planami. Nauczyciele podejmują lub kontynuują działania zmierzające do tego, aby ich wychowankowie osiągnęli, jak najlepsze wyniki. Uczniowie marzą o dobrych ocenach. Rodzice o sukcesach swych dzieci w nauce. Wszyscy zaś troszczymy się o jak najlepsze warunki do kształcenia w Zabrzu.

Uczniom, rodzicom i nauczycielom życzę wspaniałej przygody z edukacją, znaczących osiągnięć i zasłużonego poczucia satysfakcji.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Mańka-Szulik
prezydent Zabrza