Centrum Pracy – Integracja Poprzez Pracę

25.08.2009

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, pod patronatem Prezydenta Miasta, współrealizuje projekt w ramach POKL pn. „Centrum Pracy – Integracja poprzez pracę”.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie wyizolowania 350 zabrzan, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zapewnienie wsparcia dla ich rodzin oraz przeciwdziałanie ich bierności społecznej i zawodowej poprzez ułatwienie dostępu do rynku pracy. Projekt przeznaczony jest dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób bezdomnych i niepełnosprawnych.

W ramach projektu powstało Centrum Pracy A4e Polska mieszczące się przy ulicy K. Miarki 3/3, w którym Doradcy Osobiści indywidualnie pracują z osobami, zgłaszającymi się do udziału w projekcie.

Wszystkie organizowane warsztaty, szkolenia oraz sesje doradcze są bezpłatne.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronach internetowych:

www.popierwszepraca.pl
www.a4epolska.pl