Pamiętamy o Powstaniach Śląskich

12.08.2009

Tegoroczne obchody rocznicowe upamiętniające powstańczą walkę Ślązaków o polskość tych ziem rozpoczną się w Zabrzu 15 sierpnia o godz. 16.30 mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała w Zabrzu Kończycach.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości złożą kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Śląskich (ul. Paderewskiego) oraz wysłuchają Apelu Poległych. W tym dniu przewidziano również – w Dzielnicowym Ośrodku Kultury (ul. Dorotki 3) o godz. 18. – otwarcie okolicznościowej wystawy „ O Śląsk – pamiątki z okresu Powstań Śląskich” oraz biesiadę z udziałem zespołów artystycznych.

Organizatorami zabrzańskich uroczystości są: Komitet Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich „Pamięć i Tożsamość” przy kończyckiej parafii Bożego Ciała, Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury oraz Muzeum Miejskie.