Dofinansowanie dla strefy aktywności inwestycyjnej

04.08.2009

"Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej" – to nazwa projektu, którego celem jest przeprowadzenie szeregu działań, zmierzających do udostępnienia potencjalnym inwestorom terenu zlokalizowanego w Zabrzu, o łącznej powierzchni prawie 167,5 ha.

Umowę w sprawie dofinansowania tego projektu prezydent Małgorzata Mańka-Szulik podpisała 3 sierpnia w Ministerstwie Gospodarki. Dofinansowanie zostało przydzielone w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, poddziałanie 6.2.2.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną niezbędne badania (np. kompleksowe badania geotechniczne), jak również przygotowane zostaną opracowania dotyczące m.in.: oceny stanu infrastruktury technicznej, raportu o wpływie strefy na środowisko naturalne oraz studium wykonalności wraz z raportem o barierach inwestycyjnych.

Wartość projektu to 640.500,00 zł, zaś przyznane dofinansowanie opiewa na kwotę 544.425,00 zł.