Bezpłatne szkolenie z zakresu pisania wniosków

30.07.2009

Zapraszamy na szkolenie pn.: "Warsztat pisania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", które odbędzie się od 18 do 19 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, sala nr 100 (I piętro).

Zajęcia, które poprowadzi Wojciech Wasilewski, rozpoczynać się będą o godz. 9.00. Będą one miały charakter dwudniowego warsztatu z pisania projektów o dofinansowanie w ramach POKL. Szkolenie to jest przede wszystkim warsztatem, związanym z pracą nad wnioskiem aplikacyjnym, pozwalającym nabyć uczestnikowi umiejętności nie tylko prawidłowego wypełniania wniosku aplikacyjnego, ale także prawidłowego określania problemów i celów projektu, charakteryzowania grupy objętej wsparciem, wyznaczania rezultatów i produktów. Omówione zostaną najczęściej popełnione błędy oraz pokazane sposoby ich uniknięcia. Szczególna uwaga zostanie poświęcona zmianom w przepisach związanych z POKL i konsekwencjom tych zmian podczas uzupełniania wniosku aplikacyjnego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 15 sierpnia (do godz.10.00) za pośrednictwem strony internetowej www.roefs.pl (zgłoszenia on-line), wysyłając e-maila (pod adres szkolenia_rybnik@roefs.pl) lub faksem (tel. 032/ 429-57-73).

O udziale decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.