Umowa na budowę kolejnego odcinka A1

27.07.2009

27 lipca w Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa w sprawie budowy kolejnego odcinka autostrady A1.

Przetarg na realizację liczącego 16,08 km odcinka pomiędzy Pyrzowicami i Piekarami Śląskimi wygrało konsorcjum firm Budimex Dromex S.A. i Mostostal Warszawa S.A. W zorganizowanym z okazji podpisania umowy spotkaniu uczestniczyli prezydenci ościennych miast oraz prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Wartość kontraktu wynosi 1.499.481.847,93 zł netto. W jego ramach powstanie również m.in. 19 obiektów inżynierskich, w tym: 7 wiaduktów drogowych, 9 wiaduktów autostradowych, 2 mosty i 1 wiadukt kolejowy oraz dwa węzły autostradowe ze stacjami poboru opłat „Pyrzowice” i „Piekary Śląskie”.

Zgodnie z kontraktem, budowa ma się zakończyć w drugim kwartale 2012 roku. Autostrada A1 docelowo ma połączyć Skandynawię z południem Europy.

– Podpisanie tej umowy to też bardzo ważne wydarzenie zarówno dla naszej aglomeracji, jak i bezpośrednio dla Zabrza – podkreśla prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. – Już dziś można powiedzieć, że cały odcinek autostrady A1 na Śląsku jest w realizacji. Dzięki niej Zabrze stanie się jednym z najlepiej skomunikowanych miast w Polsce, zyskując od strony zachodniej obwodnicę z pięcioma zjazdami. Istotne znaczenie ma również dogodne połączenie z lotniskiem w Pyrzowicach. Realizacja tak dużej inwestycji to również szansa na zatrudnienie lokalnych firm, a patrząc szerzej – dodatkowe podniesienie atrakcyjności naszych terenów, leżących zarówno w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jak i pozostałych terenów inwestycyjnych Zabrza.

Warto podkreślić, że kontraktowane i budowane są również kolejne odcinki autostrady – z Pyrzowic do Gdańska.

– W tak nakreśloną strategię rozwoju miasta wpisuje się również realizowana na terenie Zabrza budowa Drogowej Trasy Średnicowej – dodaje Adam Kurbiel, zastępca prezydenta miasta.