Europejska Sieć Miast dla Dzieci

27.07.2009

Zabrze zostało zaproszone przez Nadburmistrza Stuttgartu Dr. Wolfganga Schustera do udziału w konkursie organizowanym przez Europejską Sieć Miast dla Dzieci.

Sieć ta została założona w czerwcu 2007 roku przez Miasto Stuttgart, we współpracy z Fundacją Roberta Boscha, w celu promocji działań na rzecz dzieci. W konkursie zaprezentowany został projekt Gimnazjum nr 21 pt. ”Tańczące Miasto”, w którym przedstawiono działania szkoły na rzecz lokalnego środowiska związane z edukacją poprzez taniec. Kształtowanie potrzeby świadomego uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowo-rekreacyjnej zostało połączone z pasją tańca. Udział w konkursie stał się przyczyną do bliższej współpracy z Europejską Siecią Miast dla Dzieci.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu uczestniczyli w dniach 29 i 30 czerwca 2009 r. w III Konferencji „Miasta dla Dzieci”, którą poświęcono zagadnieniu „Równe szanse poprzez edukację”. Zabrze reprezentowały: Ewa Wolnica (zastępca naczelnika Wydziału Oświaty) oraz Ewa Pawłowska (Zespół ds. Współpracy z Zagranicą). W związku z tym, że Zabrze spełnia warunki stawiane przez Europejską Sieć Miast dla Dzieci, które pozwalają na dołączenie do grona 57 miast z 26 krajów współpracujących w Sieci, obecnie trwają prace nad przygotowaniem wymaganej aplikacji. Zacieśnienie współpracy pozwoli wypracować strategię działań przyjazną dzieciom. W obliczu zmian demograficznych każde europejskie miasto staje przed takim wyzwaniem, które jest ważnym krokiem w promowaniu zrównoważonego rozwoju demograficznego. Należy podkreślić, że Essen, Rotherham, Regio di Calabria, z którymi Zabrze współpracuje już od dawna, również podjęły działania zmierzające do włączenia się do Europejskiej Sieci Miast dla Dzieci.