Porozumienie z Tramwajami Śląskimi S.A.

23.07.2009

Porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” podpisali 23 lipca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu prezydent Małgorzata Mańka-Szulik oraz Janusz Berkowski, prezes zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A., i Bolesław Knapik, członek zarządu spółki.

Przedmiotem porozumienia jest m.in. określenie warunków niezbędnych do skutecznej realizacji projektu, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gmina Zabrze zobowiązała się w podpisanym dokumencie do zapewnienia wkładu finansowego w wysokości 14 mln 500 tys. zł – zgodnie z harmonogramem wynikającym z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy. W zamian Gmina obejmować będzie akcje Spółki. Ponadto, w okresie obowiązywania porozumienia, Gmina Zabrze zobowiązała się do niewnioskowania o zmniejszenie wielkości usług przewozowych na liniach tramwajowych, przebiegających przez modernizowane odcinki torowisk.

Spółka Tramwaje zobowiązała się natomiast m.in. do zarządzania projektem, zapewnienia wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup taboru niskopodłogowego (50% środków) i modernizację taboru (100% środków), obsługi tras objętych projektem, jego rozliczenia oraz ponoszenia kosztów niezbędnych napraw i remontów zmodernizowanej infrastruktury oraz taboru.
Na terenie Zabrza modernizacja dotyczyć będzie: torowiska w ul. Bytomskiej (od ul. Chrobrego do ul. Drzymały), w ul. Wolności (od ul. Kondratowicza do granicy z Gliwicami) oraz torowiska w ul. 3 Maja.

Warto przypomnieć, że w kwietniu br. Gmina Zabrze zawarła pierwsze porozumienie ze spółką Tramwaje Śląskie S.A. Podpisany wówczas dokument dotyczył finansowania prac projektowych.