Order dla prof. Zembali

22.07.2009

Profesor Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, został uhonorowany przez Wiktora Juszczenkę, prezydenta Ukrainy orderem „Za zasługi”.

Uroczystość odbyła się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Odznaczenie wręczył, w obecności wielu znakomitych gości, Olexander Motsyk, ambasador Ukrainy w Polsce. W spotkaniu udział wzięli m.in. burmistrz Równego Wołodymyr Chomko, wojewoda Zygmunt Łukaszczyk, wicemarszałek województwa, Zbyszek Zaborowski oraz prezydent Małgorzata Mańka-Szulik.

Wybitny śląski kardiochirurg otrzymał order za „osobisty wkład w rozwój kardiochirurgii na Ukrainie”, również za kształtowanie „dobrosąsiedzkich stosunków między Ukrainą i Polską”.

– Wielka życzliwość i przychylność pana profesora dla Ukrainy jest znana i ceniona w naszym kraju – podkreślił Olexander Motsyk.
Warto podkreślić, że prof. Marian Zembala jest zaangażowany z rozwój ukraińskiego programu związanego z ograniczaniem zawałów, w ramach którego m.in. w Śląskim Centrum Chorób Serca szkoliła się spora grupa lekarzy z Ukrainy.