Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

17.07.2009

16 lipca w Urzędzie Miejskim w Zabrzu odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zebranie poświęcone było skutkom burz i ulew, które ostatnio nawiedziły nasz region. Spotkaniu przewodniczyła prezydent Małgorzata Mańka-Szulik. Ponadto udział w nim wzięli m.in.: Adam Kurbiel, wiceprezydent Zabrza oraz przedstawiciele Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego.

Podczas spotkania omówiono powstałe szkody oraz przedstawiono niezbędny zakres napraw. Zrelacjonowano również przebieg prowadzonej w mieście inwestycji pt. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej”. Określono też ewentualne zagrożenia realizowanych prac, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności sprawdzenia kanalizacji.

W poniedziałek, 20 lipca, funkcjonariusze zabrzańskiej Straży Miejskiej wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zabrzu rozpoczną kompleksową kontrolę ciągów kanalizacji deszczowej i drzewostanu w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców w sytuacji powtarzających się anomalii pogodowych.