Sesja Rady Miejskiej

06.07.2009

6 lipca o godz. 16.30, w sali 207 Urzędu Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 5-7, rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej.

W jej programie przewidziano m.in. dyskusję nad projektami uchwał w sprawach:

  • zmiany budżetu miasta na rok 2009,
  • zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2009 oraz zmiany Uchwały Nr XXXV/443/09 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 19.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu,
  • wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pn. „Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu”, polegającej na likwidacji Ośrodka Zabiegów Dziennych przy ul. Żeromskiego 7,
  • wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze, położonej w Zabrzu przy ul. Jana III Sobieskiego 18,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze, położonej w Zabrzu przy ul. Johanna Goethego 24,
  • zmiany celu dokonanej przez Gminę Miejska Zabrze na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, obecnie: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach darowizny nieruchomości, położonej w Zabrzu przy ul. Jerzego Wyciska 2-4 i Wolności 452-454,
  • udzielenia upoważnień Prezydentowi Miasta Zabrze związanych z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Likwidacja pożaru hałdy Ruda w Zabrzu – kontynuacja zadania z 2007 r.”,
  • zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu Nr VIII/90/07 z dnia 23.04.2007 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Zabrze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze,
  • zaopiniowania lokalizacji ośrodka gier na automatach położonego w Zabrzu przy ul. Brysza.