Zabrze przestrzenią rozwoju

Pieniądze na dogaszanie hałdy

29.06.2009

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił Gminie Zabrze dofinansowania w formie dotacji w wysokości do kwoty 3 486 919,00 zł na „Likwidację pożaru hałdy Ruda w Zabrzu – kontynuacja zadania z 2007r.”.

Wniosek Zarządu zatwierdziła Rada Nadzorcza NFOŚiGW. W ten sposób sukcesem zakończyły się starania Gminy Zabrze o pozyskanie środków zewnętrznych na dokończenie prac związanych z dogaszaniem hałdy.

Przyznane środki pozwolą na:

  • wykonanie izolacji między częściami składowiska aktywną i nieaktywną termicznie oraz dogaszenie rejonów zapożarowanych,
  • wykonanie działań zabezpieczających przed degradacją erozyjną skarp o dużym nachyleniu,
  • ukształtowanie oraz zagospodarowanie powierzchni zwałowiska pod zieleń,
  • kontrolne badania aktywności termicznej składowiska w trakcie realizacji robót.

Przedsięwzięcie zostanie zakończone w drugim kwartale 2010 roku.