Rozstrzygnięcie konkursu „Koncepcja rewitalizacji Kwartału Sztuki wraz z Parkiem Hutniczym” w Zabrzu.

25.06.2009

„Koncepcja rewitalizacji Kwartału Sztuki wraz z Parkiem Hutniczym” była tematem konkursu dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Został on ogłoszony w lutym przez Urząd Miejski w Zabrzu.
 

Wpłynęło dziesięć prac konkursowych, wykonywanych najczęściej w zespołach dwuosobowych pod okiem wyspecjalizowanej i doświadczonej kadry Politechniki Śląskiej.

I miejsce zdobyła praca Rafała Oleksika i Arkadiusza Gmerka. Projekt ten charakteryzował się m.in. kompleksowym spojrzeniem na urbanistykę całego rewitalizowanego obszaru i był zdecydowanie najlepszy wśród wszystkich nadesłanych prac.

II nagrodę otrzymały: Iwona Tkocz i Ewa Jezienicka, natomiast III miejsce wywalczyły: Joanna Wiśniewska i Katarzyna Jachym.

Wszystkie projekty opracowane zostały pod kierunkiem mgr inż. arch. Ewy Kubicy.

Projekt rewitalizacji dotyczył placu Teatralnego , ulicy Mikulczyckiej , dawnej „Tłoczni Gazu”, drogi dojazdowej (od strony huty) oraz ul. Park Hutniczy.

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych prac urbanistyczno-architektonicznych dotyczących m.in. utworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej w centrum miasta, w bezpośrednim otoczeniu obiektów kultury oraz parku przy zachowaniu zabytkowych walorów rewitalizowanego obszaru.