Bliżej Kwartału Sztuki

22.06.2009

Wyłoniono zwycięzców konkursu „Koncepcja rewitalizacji Kwartału Sztuki wraz z Parkiem Hutniczym”. Ogłoszenie wyników odbędzie się 25 czerwca o godz. 10.00 w sali sesyjnej nr 207 w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

Konkurs pn. „Koncepcja rewitalizacji Kwartału Sztuki wraz z Parkiem Hutniczym” zorganizowany został w lutym br. dla studentów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej przez Urząd Miejski w Zabrzu. Projekt rewitalizacji miał dotyczyć okolic placu Teatralnego i Parku Hutniczego.

Zadaniem studentów było przedstawienie propozycji, które uwzględniają zachowanie zabytkowych walorów rewitalizowanego obszaru, rozwiązanie utrudnień komunikacyjnych (m.in. zlikwidowanie ruchu kołowego i przeniesienie miejsc parkingowych) oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w centrum miasta, w bezpośrednim otoczeniu obiektów kultury.

Warto podkreślić, że nad merytoryczną treścią konkursu czuwali pracownicy naukowi Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.