Jak pozyskać dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji swoich pracowników?

18.06.2009

Urząd Miejski w Zabrzu oraz Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku serdecznie zapraszają na seminarium pn.:„Jak pozyskać dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji swoich i swoich pracowników”

Szkolenie poprowadzi: Pani Ewa Warecka;

Termin szkolenia: 29.06.2009 r.;

Czas trwania: 10.00 – 14.00;

Miejsce: ul. Wolności 286, sala 100
Urząd Miejski w Zabrzu;

Udział w seminarium jest całkowicie bezpłatny. Seminarium skierowane jest dla przedsiębiorców (osób prowadzących własne
przedsiębiorstwa lub pracujących na kierowniczych stanowiskach), którzy zainteresowani są możliwością uzyskania dofinansowania za podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie swoich pracowników. Podczas seminarium omówione zostaną możliwości aplikowania o środki EFS przez przedsiębiorców oraz działania, które mogą uzyskać dofinansowanie. Przedstawione zostaną przykładowe projekty, które otrzymały dofinansowanie.

Po seminarium uczestnicy będą mieli możliwość indywidualnych konsultacji swojego pomysłu z wykładowcą.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych (do bobrania poniżej) w terminie do 25 czerwca 2009 roku do godz. 10.00 jedną z poniższych dróg :

  1. poprzez stronę internetową – zgłoszenia on-line: http://www.rybnik.roefs.pl/acc_form/exeDefault/?id=3451
  2. przesyłając kartę zgłoszeniową e-mailem pod adres: szkolenia_rybnik@roefs.pl
  3. lub przesyłając kartę zgłoszeniową faksem pod numer tel. (0-32) 429-57-73.

Uwaga: O udziale w seminarium decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń!