Zabrze przestrzenią rozwoju

Sukces „Krok po kroku do Euro 2012”

17.06.2009

Miła wiadomość dla Zabrza nadeszła z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Program profilaktyczno – prewencyjny “Krok po kroku do Euro 2012”, został wybrany najlepszym projektem wśród wszystkich nadesłanych wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu “Razem Bezpieczniej”.
 

Program autorstwa zabrzańskich policjantów skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa podczas imprez masowych, kształcenie postawy kulturalnego kibica, który jednocześnie będzie przygotowany do roli gospodarza dużych imprez masowych. Informacja o sukcesie autorów programu zamieszczona została na stronie Urzędu Wojewódzkiego. W treści komunikatu czytamy, że zakończono procedurę kwalifikacji projektów zgłoszonych do konkursu pn. “Bezpieczeństwo imprez sportowych” zorganizowanego w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań “Razem Bezpieczniej”.

Zespół ds. oceny wniosków wybrał dwa, które uzyskały największą liczbę punktów. Wybrane wnioski to:

  • Urząd Miejski w Zabrzu – “Krok po kroku do Euro 2012”
  • Urząd Miasta w Rybniku – “Bezpieczny kibic”

Zgodnie z informacją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wymienione programy zostały przesłane do dalszego postępowania kwalifikacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy sukces władz miejskich oraz zabrzańskich policjantów w ramach rządowego programu “Razem Bezpieczniej”. Informacje na temat programu “Krok po kroku do Euro 2012” znajdują się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy sukces władz miejskich oraz zabrzańskich policjantów w ramach rządowego programu “Razem Bezpieczniej”.Przed rokiem podobny efekt uzyskał program “Lepiej Razem niż Osobno”.