Szkolenia dla przedsiębiorców

09.06.2009

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców Zabrza tematem pozyskiwania funduszy unijnych na otwarcie lub rozwój własnej firmy, Urząd Miejski informuje, że od 23 do 24 czerwca zorganizowane zostanie kolejne szkolenie warsztatowe pn. „Możliwości pozyskiwania funduszy unijnych do współfinansowania działalności i rozwoju własnej firmy”.

Szkolenie poprowadzi Aleksandra Kandzia-Ulrych – przedstawiciel GAPP S.A. z Katowic.

Termin szkolenia: 23 – 24.06.2009 r. (szkolenie dwudniowe)

Czas trwania: 9.00 – 15.00

Miejsce: ul. Wolności 286, sala 100

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające ich udział oraz zakres zdobytej na szkoleniu wiedzy.

Aby zgłosić swój udział, w szkoleniu należy wypełnić kartę zgłoszeniową (dostępną również w wersji elektronicznej na stronach internetowych Urzędu: www.um.zabrze.pl) i dostarczyć ją:

  1. mailowo pod adres: mwladowska@um.zabrze.pl;
  2. faxem: (0-32) 37-33-485 ;
  3. lub osobiście do Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, ul. Wolności 286, pok. 109.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń. Dodatkowych informacji udziela Magdalena Władowska – pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, pod numerem tel. (0-32) 37-33-365 lub osobiście w pokoju 109 w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286.